E.H.B.O

Algemene aanwijzingen

a. Het eerste verband beslist over het verloop van een wond. Deze bekende medische uitspraak bewijst het belang van de eerste hulp.

* b. Leer helpen;
de verworven kennis kan U en Uw medemensen in de nood onbetaalbaar nut opleveren. Onwetendheid heeft al heel wat schade aangericht.

* c. De Eerste Hulp
heeft de taak, een verongelukte uit dreigend, levensgevaar te redden, iedere verdere benadeling van zijn gezondheid te voorkomen en zo spoedig mogelijk voor medische hulp te zorgen.

*d. De E.H.B.O.-er verleent
steeds alleen de eerste hulp. Daarna verwijst men de gewonde naar de dokter en wijst iedere verdere behandeling principieel van de hand.

*e. Bij alle ernstige verwondingen
steeds eerst de dokter halen. Bij verkeersongevallen en misdaden tevens de politie.

* f. Toeschouwers
hebben met een ongeval niets te maken en verontrusten de gekwetste maar. Nodig hen beleefd, maar nadrukkelijk uit zich te verwijderen.

*g. Vermijd elke uiting van ontzetting
en duld dit ook niet van de omgeving. Een woord van aanmoediging tot de gekwetste wekt vertrouwen in U.

*h. Leg de gekwetste zo,
dat deze beschermd is tegen regen, tocht; ook niet pal in de zon. Op het volgende moet men letten: gekwetsten met wonden aan het hoofd, de ,nek, de rug en het zitvlak moeten op de gezonde zijde neergelegd worden. Gekwetsten met beschadiging van de wervelkolom op de rug leggen. Voorzichtig! Elke beweging Vermijden en verbieden. Gekwetsten met neus-, mond- en halswonden moeten rechtop gezet worden om het binnenstromen van bloed in de luchtpijp te vermijden (gevaar van verstikking). Gekwetsten met borstwonden moeten met het bovenlichaam wat omhoog neergelegd worden, daar ze dan gemakkelijker kunnen ademen. Gekwetsten met buikwonden worden plat neergelegd, het hoofd wat omhoog, de benen in het kniegewricht gebogen en door een kussen ondersteund. Patiënten, die bewusteloos zijn of zeer veel bloed verloren hebben, moeten plat op de rug worden gelegd met het hoofd omlaag.

*i. Patiënten,
die buiten bewustzijn zijn, of een halswond hebben, niets te drinken geven (gevaar van verslikken); ook bij buikwonden met het oog op eventuele maag- of darmkwetsuur. Ruiken aan eau de cologne is toegestaan en schaadt niet.

*j. Verlaat de gekwetste pas,
als deze goed verzorgd is en buiten gevaar is.

Beenbreuken
a. Herkent men aan de abnormale positie van een lichaamsdeel, aan de hevige pijnen, of aan de ongewone bewegelijkheid van anders starre plekken. b. Bij beenbreuk moet het gekwetste deel rustig gezet worden door spalken, eventueel stokken, latten, takken e.d. De spalken moeten zo aangebracht worden, dat ook de zich dicht bij de breukplaats bevindende gewrichten daaronder vallen. Aan de arm is eventueel een spalk voldoende, aan het been. echter zowel een spalk aan de binnen- en aan de buitenkant. c. Voorzichtig. Bij een eenvoudige breuk kan door onhandig optreden gemakkelijk een beensplinter door de huid steken en dan is de breuk wegens net daarmee gepaard gaande infectiegevaar gecompliceerd. d Bij een gecompliceerde breuk probeert men in geen geval het naar buiten stekende stuk bot in de wonde terug te brengen. Een dergelijke breuk moet in dezelfde stand verzorgd worden, waarin men het aantreft.

Beroerte
Mensen; die een beroerte hebben gekregen, moeten in de eerste plaats hoog gebed worden; dan de kleren uittrekken en behandeling met koude kompressen op het hoofd, die vaak vernieuwd moeten worden.
Kompressen van mosterdpap of geraspte mierikwortel zijn in dit geval zeer nuttig gebleken.

Alle nauwe kledingstukken verwijderen en de zieke met het bovenlichaam omhoog in een donker gemaakte kamer bedden. Voor frisse lucht zorgen. Koude doeken op het hoofd. Dokter halen.

Bevroren lichaamsdelen
Vroeger bestond de behandeling uit het inwrijven met sneeuwen en vervolgens werden er afwisselend warme en koude kompressen op het bevroren lichaamsdeel gebracht. Een latere aanpak is: het lichaamsdeel in lauwwarm water dompelen.

* In ieder geval niet te snel verwarmen.

Bewusteloosheid
Benauwende kledingstukken los maken en gezicht en borst koud wassen. Horizontaal neerleggen. Voetzolen en handpalmen borstelen. Dokter halen!

Laat men aan scherpe azijn ruiken en wrijft. daarna slapen, gezicht, handen en voeten in.

Bliksem getroffen
Zijn, worden. op dezelfde wijze als bij gevallen van verstikking behandeld.

Brandwonden
Brandwonden worden gemakkelijk en pijnloos genezen door ze te omwikkelen met een in terpentijnolie gedompelde linnen lap. Later met glycerine inwrijven.

De pijn door brandwonden wordt verzacht door een dikke laag aardappelmeel erop te strooien.

Op brandwonden enige malen per dag in melk gedoopte linnen doeken leggen. Om blaren bij brandwonden te vermijden, moet men er in spiritus, rum, cognac of brandewijn gedoopte linnen doeken opleggen.

Brandwonden
Alstublieft geen meel, spinnenwebben of olie! Het beste middel bij kleine brandwonden is koud water, beter nog ijswater. De verbrande plaats ongeveer tien minuten koud houden. Bij grotere brandwonden zonder mankeren naar de dokter gaan! Schijfjes rauwe aardappel zijn ook verkoelend en gaan blaarvorming tegen. Honing heelt brandwonden.

Brandwondje
Bij ongeluk met duim of wijsvinger iets gloeiend heets hebt vastgehouden, pak dan onmiddellijk je oorlel vast, waardoor de pijn verdwijnt en geen blaarvorming ontstaat.

Builen, door stoten
Veroorzaakt, wrijft men met geest van salmiak in en maakt een koude omslag.

Drenkelingen
Bij drenkelingen eerst op de buik leggen en door lager leggen. van het bovenlichaam en door drukken op de rug binnen gekregen water uit de luchtwegen verwijderen. Kunstmatige ademhaling. Lichaam door het omwikkelen van warme dekens verwarmen.

Drijven blijven
Indien men (als niet-zwemmer) in diep water valt, kan men zich drijvende houden door diep in te ademen en de lucht zo lang mogelijk in de longen te houden. Dan snel uitademen (en om hulp roepen) en weer diep inademen enzovoort. Dit gepaard gaande met lichte bewegingen van de gespreide armen aan het oppervlak van het water. Zo zal men blijven drijven.
Beheers in ieder geval paniekgevoelens. Tracht enkele kledingstukken, vooral schoenen, uit te trekken.

Een goed desinfecteermiddel
Als u niets anders bij de hand hebt, giet dan wat spiritus in het waswater.

Een nooit falend braakmiddel
Lauwwarm water, waarin wat boter is gesmolten, opdrinken. Dan de mond dichthouden. Als de mond geopend is, kan niemand overgeven, omdat er altijd eerst een slikbeweging moet volgen.
Na het braken doen een glas koude cola en een paar zoute stokjes wonderen. U zult zich al heel gauw weer beter voelen!

Gasvergiftiging
Zet onmiddellijk alle ramen en deuren open en sluit de gastoevoer af. Breng de patient in de frisse lucht en pas mond op mondbeademing c.q. dien zuurstof toe.

Graat ingeslikt?
Een heel veilig middel: een citroen schillen en het vruchtvlees in blokjes snijden en opeten of een eetlepel azijn doorslikken. Door het zuur wordt de graat zo week, dat hij vervolgens bij het eten van een met veel boter bestreken stukje wittebrood wel verder glijdt.

Hersenschudding
Dadelijk de dokter halen. Tot deze komt, de zieke met het bovenlichaam omhoog in bed brengen. Kamer donker houden.

Het dragen van iPods bij onweer
Montreal - Canadese artsen hebben gewaarschuwd dat mensen die tijdens een onweersbui portable muziekspelers dragen, een groot risico lopen. Zij behandelden een man die brandwonden en gehoorschade opliep toen hij, al luisterend naar zijn iPod. werd geraakt door de bliksem.
De man, die tijdens het joggen werd overvallen door de storm, had brandplekken op zijn borst en op zijn been, waar hij de muziekspeler droeg. Het zweet en de metalen oordopjes geleiden de elektrische lading van de bliksem "naar en door het hoofd van de patient", aldus de artsen in het vakblad New England Journalof Medicine.
De stroom zorgde ervoor dat de lucht in zijn oren heet werd en uitzette waardoor zijn trommelvliezen knapten. Ooggetuigen meldden ook hoe het slachtoffer door de inslag 2,5 rneter de lucht in werd geslingerd.
"We denken dat het publiek gewaarschuwd moet worden", aldus de artsen uit Vancouver. "Het zijn niet alleen iPods waar mensen zich zorgen over moeten maken. Alle vergelijkbare apparaten en zelfs mobiele telefoon die tegen het hoofd worden gehouden, kunnen resulteren in vergelijkbare verwondingen.
Wie iets van metaal op zijn lichaam draagt of in zijn kleding, maakt een verhoogde kans op kwetsuren bij een blikseminslag. De elektriciteit wordt door het metaal naar het lichaam geleid.
22 juli 2007

Hik verjagen
- Eet een theelepel pindakaas.
- Heel snel een eetlepel droge witte suiker inslikken.
- Een poosje de adem inhouden.
- Drink ½ liter of meer koolzuurhoudend mineraalwater. Ga dan staan en steek beide armen zover als u kunt boven uw hoofd in de lucht. Hierdoor wordt het middenrif naar beneden gedrukt en de hik verdwijnt.
- Een lepel in een hoog glas zetten en met water vullen. Dan het glas leegdrinken en daarbij voortdurend naar de lepel kijken.
- Een kiezelsteentje op de grond leggen, daar heel intensief naar kijken, drie keer bij slikken, dan drie keer op de steen spuwen!

Kunstmatige ademhaling
De schijndode wordt op de rug,gelegd, onder de rug legt men een opgerolde deken of i.d. opdat de borst opgeheven wordt. De E.H.B.O.-er knielt boven het hoofd van de schijndode en pakt de onderarmen vlak onder de ellebogen. Eerst worden de armen van de zijde tegen de borstkas gedrukt(uitademen) en dan verticaal langs het hoofd tot op de grond (inademen) in het tempo der natuurlijke ademhaling (ca. 15 keer per minuut). Daar bij, de door elektrische stroom verongelukte vaak pas na urenlange kunstmatige ademhaling levenstekenen zichtbaar worden, moet die zo lang volgehouden worden, tot de patient begint te ademen of doodsvlekken optreden.

Laat je ouders en je zelf niet vallen!
*Een aantal tips:
Zorg ervoor dat...
Alle elektriciteitssnoeren langs de plint zijn weggewerkt
Er overal voldoende loopruimte in huis is
Er overal voldoende licht is
De stoep is steeds vrij is van bladeren en mos
Er bij de voordeur geen opstapje is waar ze over kunnen 'struikelen

De buitendeur gemakkelijk te openen en te sluiten is
Er geen uitstekende stoeptegels zijn
Het trappenhuis goed verlicht is . De vloeren niet glad zijn
De traptreden voldoende stroef zijn!
Alle trapleuningen stevig vast zitten

Losse vloerkleedjes van antislip zijn voorzien
In de badkamer antislip is aangebracht (vloer, douche en bad)
Ze probleemloos in en uit hun bad I douche kunnen stappen
Er een haak is om hoge klapraampjes te bedienen
Ouderen slapen in een verhoogd bed of seniorenbed

Er handgrepen bij de douche en het toilet zij n
Er gereedschap is met een extra lange steel om bukken te voorkomen
Er een verhoogd toilet is'
De deur van hun toilet van buitenaf kan worden geopend
De deurklinken teruggebogen zitten, zodat de mouw niet blijft haken

Er een goed zittende stoel met leuningen is, waaruit ze goed kunnen opstaan.
Ouderen de bijwerkingen van de medicijnen kennen
Ouderen regelmatig de medicijnen op de houdbaarheidsdatum controleren
Ouderen voldoende lichaamsbeweging krijgen( 5 dagen per week 30 minuten)
Er een stevige huishoudtrap met beugel Wordt gebruikt

Er nooit een krukje of stoel wordt gebruikt om iets te pakken
Er nooit spullen op de traptreden liggen
Er geen snoeren onder het tapijt liggen
De vluchtroute in huis vrij is.


Lichte brandwonden
Inwrijven met boter of olie.

Ophanging
Snij het touw door waaraan het slachtoffer hangt, maar ondersteun hem bij het laten zakken. Bij schijndood mond op mond beademen in frisse lucht. Eventueel door vakman zuurstof laten toedienen.

Pijn in borst of buik
Komt er misselijkheid of neiging tot braken. opzetten, of komt het zelfs tot bloedspuwingen, dan is er meestal sprake van een inwendige verwonding. De verongelukte moet rustig en plat neergelegd worden en de dokter moet erbij komen. Streng verboden is in dit geval eten of drinken.

Ringen zitten vast
Als men rondom de vinger wat groene zeep smeert, kan een vastgeklemde ring in vele gevallen gemakkelijk afgeschoven worden.
In de eenvoudigste gevallen kan volstaan worden met de ring iets af te schuiven en de rimpel die ontstaat onder de ring door trekken. Lukt het niet met een van beide bovenstaande middelen de ring af te schuiven, probeer dan eens het bloed uit de vinger te laten terugstromen door de hand met de ring op ooghoogte een vijftal minuten in een badje met steenkoud water te houden. Daarna de hand afdrogen, eventueel poederen met talkpoeder en de ring afschuiven. In de allermoeilijkste gevallen, als de ring omringd is met vlees, kan het volgende middel vrijwel zeker uitkomst bieden: de vinger met verbandgaas zeer strak omzwachtelen en omhoog houden. Na vijf minuten de zwachtel weghalen en de ring afdoen.
Gaat het niet meteen, dan opnieuw direct daarna de vinger zo strak mogelijk omzwachtelen en omhoog houden. Dan moet het lukken, want de vinger is dan uiterst dun!

Schedelfractuur
Legt men de gekwetste in halfzittende houding ding. De haren in de omgeving van de wond worden geknipt, de wond mag daarbij niet aangeraakt en ook niet gereinigd worden. Verbinden met antiseptisch verband. Dadelijk de dokter waarschuwen.

Slagaderbloedingen
a. Herkent men daaraan, dat lichtrood bloed schoksgewijs uit de wond spuit, terwijl bij een bloedaderbloeding donkerrood bloed gelijkmatig wegstroomt. b.Bij slagaderbloedingen drukt men dadelijk de slagader tussen de wond en het hart tegen het er onder liggend been, dan snel het gewonde deel boven de wond met een riem, bretels e.d. afbinden, tot de bloeding ophoudt. Houdt de bloeding niet op, dan ligt de afsnoering verkeerd, of deze moet steviger aangetrokken worden. c. Het afgesnoerde deel blijft hoogstens 2 uur levensvatbaar. Na een uur, maakt men de afsnoering wat losser, maar dadelijk aantrekken, als het bloeden weer begint.

Slecht genezende wonden helen
Wil de wond helemaal niet genezen? Vooropgesteld dat u geen suikerpatient bent, zult u met het volgende, zeer uitzonderlijke middel succes hebben: Een stukje vilt natmaken met brandspiritus, boven een vlam laten verkolen en deze verkoolde stof op de wond strooien. Deze methode werd reeds in de zestiende eeuw in een medicijnenboek beschreven en is door een arts in deze tijd weer met succes toegepast.

Snijwonden
Men neemt een stukje schoon linnen, in kokend water leggen en op de wonde leggen. Het bloede houdt direct op.

Snijwonden snel genezen
Het bloeden houdt verrassend snel op als de wond met een in heet water bevochtigd watje of een stukje crepe van de keukenrol wordt bedekt. De hitte van het water brengt het eiwit in het bloed tot stollen.
- Of coll-all of verbandspray erop doen.
- Of met schoon sigarettenpapier bedekken.
- Of met hars vastplakken.
- Of met honing of druivensuiker, eventueel vermengd met lanoline of glycerine betten.

Splinter in de vinger
Vul een fles met heel heet water en houd de plek waar de splinter zit, voor de opening dat de hete damp niet kan ontsnappen. De damp maakt de huid zo zacht, dat men de splinter er gemakkelijk kan uitdrukken.

Stofje in het oog
Tranen zullen meestal het stofje wel wegspoelen. Lukt dit niet, dan het ooglid wat optillen en de ongerechtigheid naar de ooghoek bij de neus werken. Met het tipje van een (schone) zakdoek kan men meestal het stofje wel verwijderen

Tijgerbalsem helpt bijna - tegen alles
Het meest verkochte farmaceutische artikel van de wereld is de 400 jaar oude tijgerbalsem uit het Verre Oosten. De zalf bestaat o.a. uit kruidnagel-, kaneel-, pepermunt- en kajepoetolie, menthol en kamfer. Helpt tegen insectenetend, spierpijn, kneuzingen, ontstoken insektenbeten, migraine, hoest, catarre van de luchtwegen en gewrichtsbandblessures. Te verkrijgen in apotheken en Aziatische winkels.

Verbranding
Bij verbranding bedekt men de brandwonden met een verband met zalf of olie, omdat dit niet vastkleeft. Blaren mogen niet geopend worden. De pijn wordt verzacht door het opleggen van een melkvel, of zuiveringszout er dik opstrooien.

Een ernstig geval van verbranding behandelt men door het bestrijken van de brandwonden met rauw eiwit. Dit middel is vaak de enige redding

Verbranding, door heet water
Een door heet water verbrand lichaamsdeel wordt met honing bestreken en met linnen omwikkeld verband door warm water oplossen.

Verbranding, uitwendig door loog
Bij uitwendige verbranding door loog, op de verbrande plekken citroensap gieten.

Verbrandingding, inwendig door loog slijmerige dranken
Citroensap of verdunde azijn ingeven. De dokter halen.

Verstikking, bevriezen ongevallen door elektrische stroom of door rook bedwelmd
Bij alle gevallen van verstikking, bevriezen ongevallen door elektrische stroom, treedt soms schijndood op. In deze gevallen houdt men de bewusteloze een spiegel voor de neus en let erop, of deze beslaat. Als men een veer of een brandende kaars voor de neus houdt, beweegt deze zich zelfs bij een heel flauwe adem:. Het opwekken der levensgeesten geschiedt door kunstmatige ademhaling.

Verstuikingen
Laat men elke poging om het deel te zetten, na. Na. het zetten van het desbetreffende deel moet de gekwetste dadelijk naar de arts.

Verwondingen van de buikholte
Legt men de verongelukte bij in de lengte verlopende wonden in,een uitgestrekte houding en bij dwars verlopende wonden in een gebogen houding met verhoogd bovenlijf en opgetrokken benen. De wond bedekt men met een antiseptisch gaasje en een deken. Snel naar de dokter. Zijn de ingewanden, naar buiten gekomen, dan mogen deze noch aangeraakt noch terug geduwd worden.

Vreemd voorwerp ingeslikt?
Nooit proberen kwijt te raken met laxeermiddelen. Wel goed is het om enige keren aardappelpuree te eten. Het vreemde voorwerp wordt erdoor ingekapseld, zodat het dan gemakkelijker wegglijdt. Zuurkool helpt ook.

Wat te doen bij onweer?
* Thuis:
Ga naar binnen en sta niet te dicht bij het raam. Haal stekkers uit antenne-aansluitingen. Koppel de telefoon- en modemaansluiting los van de computer. Neem geen bad of douche en raak geen kranen, radiatoren en wasmachines aan.

* Onderweg:
In een afgesloten auto of metalen caravan kan er niets gebeuren. Bij blikseminslag wordt de lading direct afgevoerd. Wacht met uitstappen tot het onweer is afgelopen. Verlaat het water. Alleen boten met een afgesloten metalen hut zijn vellig.

* Buiten:
Zoek een goede schuilplaats, bijvoorbeeld een greppel en ga op de hurken zitten. Houd de voeten tegen elkaar aan gedrukt zodat de stroom niet door het lichaam kan gaan lopen. Schuil nooit onder een alleenstaande boom, in de buurt van een metalen hek, lantaarnpaal of langs de bosrand. (Bron: KNMI)

Wonden
a. Geen wonden uitwassen, wonden nooit met vinger aanraken. Geen watjes of celstof op de wonden leggen. Deze zouden vastkleven en het wegvloeien van de wondvloeistof beletten. Geronnen bloed niet verwijderen. b. Wonden alleen maar met antiseptische verbandstof, ingeval van nood met pas gestreken wasgoed bedekken en met een gevouwen doek omwikkelen en vastmaken. c. Vreemde lichamen mogen niet zelf uit de wond verwijderd worden. Daar door het, verwijderen een eventueel gekwetste slag- of bloedader heviger begint te bloeden en omdat meestal geen gedesinfecteerde instrumenten ter beschikking staan, komt het dan licht tot infectie van de wond. d. Niet alle bloeding is levensgevaarlijk! Een volwassene kan het verlies van een halve liter bloed goed hebben. Bij beetwonden van dieren, die ervan verdacht worden ziek te zijn of bij kwetsuren door zeer bevuilde of verroeste voorwerpen, stimuleert men derhalve een matige bloeding door het heen en weer bewegen van het beledigde deel. Het uit de wond stromende bloed is de beste wondreiniging.

Wormen bij kinderen
Kinderen die regelmatig rauwe worteltjes knabbelen of rauwkost eten van wortels, eventueel vermengd met appelen, krijgen zelden last van wormen.

Zonnebrand voorkomen en genezen
- Raar, maar waar: voor en na het zonnen de huid in de schaduw inwrijven met azijn. Geen vet op smeren. - Bij zonnebrand in azijn gedrenkte doeken of celstof op de hete plekken leggen. Een beproefd middel uit de tropen en daar kunnen ze het tenslotte weten. - Ook afbetten met na tee zakjes thee of met in donkere rode wijn gedoopte watjes helpt goed bij zonnebrand. - Kwark met karnemelk of desnoods water aanroeren tot een dik papje en dit op de verbrande plaatsen strijken en laten drogen. De verkoeling is weldadig en het melkzuur in de kwark heeft een genezende werking.

Zware brandwonden
Men strooit dubbelkoolzure natrium op de wonde. Daarover verband.

Voor het laatst bijgewerkt 9 april 2018