Onkruid

Branden
Branden. Met schildersfohn of een gasbrander brandt u het onkruid voor een lange tijd weg.Brandnetels
Huidcontact met de brandnetel is pijnlijk, omdat de brand haren doordringen in de huid als een naald. Waar de brandnetel niet wordt bestreden, vormt hij een grote, dichte bos. Dit wortelonkruid heeft een voorkeur voor stikstofrijke gronden (wijzerplant).

Chemische onkruidbestrijding
In tuincentra vind je diverse producten voor chemische onkruidbestrijding. Deze herbiciden deelt men in in vier groepen op basis van de werking van de stof. Wees met deze middelen wel voorzichtig.

* Contactherbiciden
Het onkruid sterft boven de grond af, met name daar waar het in contact komt met de herbicide.

* Groeistofherbiciden
Deze herbiciden verstoren de hormonenhuishouding van het onkruid. Voornamelijk gebruikt voor gazons waar ze breedbladig onkruid aantasten en grassprietjes en andere planten ongemoeid laten.

* Bodemherbiciden
Onkruid dat kiemt, neemt deze herbicide op via

zijn wortels en gaat dood. Het gebruik hiervan werd erg beperkt vanwege hun persistentie.

* Synthetische herbiciden
Via het blad wordt het middel opgenomen en vervoerd naar alle delen van de plant. Hierop sterft de plant af.

Ereprijs
Meerjarig onkruid dat zich kenmerkt door fijn kruipende wortelende stengeltjes. De bladeren zijn niervormig. Bloeit in het voorjaar met paarsblauwe bloemen. Lage groei, veelal pleksgewijs.

Huishoudelijke middelen
* Ammoniak.
Flink wat ammoniak in een emmer met water vermengen, uitgieten over pad of terras ( oppassen voor bloemen en planten) niet wegspuiten, gewoon laten opdrogen, enkele dagen erna geen onkruid tussen de stenen meer te bespeuren.

* Azijn of zwavelzuur
Onkruid gaat gemakkelijk weg door er pure azijn op te sproeien! Of 5% zwavelzuur.

* Chloor of Biotex
Gebruik een harde schrobborstel en schrob algen en onkruid met bleekwater weg.

* Dakvilt
Tuinpad zonder onkruid krijgt men door het neerleggen van oud dakvilt en dat te bestrooien met grint.

* Een mengsel: 5 delen beendermeel en 1 deel houtas.
Deze mestsoort bestrijdt, mits vaak toegepast, de meeste soorten onkruid.

* Kookwater van aardappelen
Gebruik het kookwater van de aardappels als onkruidverdelger.

* Paardebloem verdelgen
Maar begin eens bij het begin. Verdelg de zaadjes, zodat er in elk geval heel wat minder nieuwe bij komen. Doe dit door met een brandende kaars de wollige pluizenbol te verbranden

* Regenbui
Na een regenbui, de grond is dan week, en het uittrekken van het onkruid brengt dan geen schade toe aan de wortels van tere opkomende plantjes in de directe nabijheid.

* Soda
Los twee kilogram soda op in een gieter met tien liter heet water. De stenen zullen wit uitslaan, maar enkele dagen later spuit je alles schoon met de tuinslang. Een goed middel tegen algen

* Vochtvreter (bison vochtvreter)

Het vocht daarvan is een uitstekend middel om onkruid tussen de tegels te laten verschrompelen.

* Zand
Strooi zand op tegelpaden als er algen erop groeien. Door er over te lopen schuurt het, en voorkomt algvorming.

* Zout
250 tot 500 g strooizout in een emmer of gieter. Doe er heet water bij. Sproei het op de tegels van terras of de tuinpaden op een droge dag en bezem het wat uit het liefst tegen de avond.
s Nachts gaat zout namelijk zweten en u zult zien dat mos en onkruid verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Klaver
In gazons is klaver een teken van vocht en stikstofgebrek. De plant breidt zich snel uit en verdringt de grassen. Het gazon krijgt een vlekkerig aanzien.

Kweekgras
weekgras is in verhouding een hardnekkig onkruidgras, dat vooral op vochtige, stikstofrijke grond groeit. Vermenigvuldiging door zaden, maar ook door ondergrondse wortelstokken of deelstukken hiervan.

Madelief
Meerjarig onkruid, waarvan de bladeren in een rozet op de grond liggen. De bloemen zijn wit met een geel hartje. Bloeit het hele jaar, veelal pleksgewijs, door.

Meest voorkomende onkruidplanten in de tuin
Akkerdistel
Op veel plaatsen vormt de plant een probleem omdat ze op voedselrijke bodems gaat overheersen, zeker als de bodem regelmatig verstoord wordt (op akkers, of in onze tuin).
De akkerdistel is, in tegenstelling tot de meeste andere algemene distels, nogal moeilijk weg te werken: de planten zijn doorlevend en zitten stevig in de grond verankerd met een meer dan 10 cm lange penwortel. Die wortel vertakt bovendien ondergronds. De plant kan zich dus niet alleen door zaad maar ook vegetatief (via de uitlopende wortels) vermeerderen. Maar er is hoop!
Met een verdunde azijn 1/1 er op sproeien en hij wordt zwart en verdwijnt.

Mos in gazon
Mos is vooral te vinden op schaduwrijke plaatsen in uw gazon en kan zich snel uitbreiden.

Muur
Muur bloeit bijna het gehele jaar met kleine witte, sterachtige bloemen.

Onkruid
Een onkruid is een ongewenste, ongecultiveerde plant, die overdadig groeit en zo een verlangd aangeplant gewas overheerst.
In principe kan elke plantensoort een onkruid zijn. Maar sommige soorten zijn vaker onkruid dan andere soorten. Dat komt omdat die onkruidsoorten pioniersplanten zijn, ze voelen zich thuis op grond die bewerkt is. Door de grond met rust te laten verdwijnen deze soorten op den duur.

Onkruid bestrijden
Er zijn drie manieren om het te bestrijden: - met huishoudelijke middelen
- chemische middelen
- en branden.


Onkruid in grind
Onkruid op wegen, paden en terrassen kan rond huis en tuin een veilige begaanbaarheid in gevaar brengen.

Onkruid op onbeteelde terreinen
Onkruid op wegen, paden en terrassen kunnen rond huis en tuin een veilige begaanbaarheid in gevaar brengen en op de lange duur ook schade toebrengen aan dergelijke oppervlakten.

Paardebloem
Meerjarig geelbloeiend onkruid met krachtige penwortels. Vermenigvuldiging door zaadverspreiding. De diepgaande wortels bemoeilijken de bestrijding.

Ridderzuring
Een vaste plant uit de Duizendknoopfamilie, die voorkomt in Europa. De plant is eenhuizig. Plaatselijk een zeer lastig onkruid dat chemisch kan worden bestreden of anders geheel uitgegraven moet worden.

Stobben
Stobben zijn het restant van omgezaagde bomen of struiken en kunnen na verloop van tijd weer gaan uitlopen.

Weegbree
Meerjarig onkruid met korte, vezelachtige wortelstok. Vermenigvuldigt zich door middel van zaden. Onttrekt voedingsstoffen aan het gras.

Zevenblad
Zevenblad is een vaste plant uit de schermbloemenfamilie. Het is een berucht onkruid, omdat het kruipende, ondergrondse uitlopers (rizomen) heeft, en moeilijk weg te halen is. Zodra 1 van de uitlopers van de wortels afbreekt, begint deze een geheel nieuwe plant. De stengels zijn hol en gegroefd. Zevenblad wordt 60 tot 90 cm hoog.

Voor het laatst bijgewerkt 9 april 2018