Vergif

Bij alle gifstoffen
Die in de maag komen, komt het er in de eerste plaats op aan, deze door braken zo spoedig mogelijk weer uit de maag te verwijderen. Dit doel wordt bereikt door een vinger in de keel te steken, of door kriebelen met de baard van een veer in de keel, door het drinken van warm boterwater, door het drinken van een kinderlepel zout en een theelepel mosterd in een kop warm water en door het drinken van het wit van een ei in een kop sterke zwarte koffie.

Bij bloedvergiftiging
Het opgezwollen deel dadelijk in zure melk of karnemelk onderdompelen. Herhalen. Dokter halen!

Bij gasvergiftiging
De patiënt in de frisse lucht leggen. Zuurstofademhaling. Bij het ophouden van de ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen. De dokter halen.

Bij hondsdolheid
Het lid boven de arm afbinden. Dadelijk naar de dokter, patiënt laten vaccineren, zonder vaccinatie is de dood onvermijdelijk. Het dolle dier dadelijk doden.

Bij insectensteken
Verwijdert men eerst de angel en stipt dan de gestoken plaats aan met geest van salmiak of boomolie. Om de zo lastige muggenplaag te voorkomen, bevochtigt men de kleding met enige druppels lavendel of nagelolie. Ook kan men korrels karwij in azijn koken en daarmee gezicht, hals en armen wassen.

Bijen- en wespenvergiftiging
Een dikke laag van een zoutbrei aanbrengen. Bij massale vergiftiging door bijen of wespen is absoluut medische hulp in te roepen.

CO-vergiftiging (koolmonoxide vergiftiging)
symptomen zijn: hoofdpijn, braakneigingen, duizeligheid/neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, spierzwakte
* Signalen in je omgeving :
Klachten bij verschillende personen tegelijk en op bepaalde tijdstippen; deze klachten nemen af als u frisse lucht binnenlaat of naar buiten gaat
vreemd gedrag van huisdieren (bvb. honden die met hun neus aan de onderkant van de deur gaan liggen)
Roetafzetting op de muren (gasgeiser)
Gele vlammen (wijst op slechte verbranding) bij verwarming op aardgas, butaan, propaan en mazout abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis

Tips die je leven kunnen redden !

Bij geisers, kolen-, gas- en mazoutkachels :
zorg voor een juiste schoorsteenaansluiting en een regelmatig onderhoud van schoorsteen en toestel door een bekwaam vakman;
voorzie voor voldoende verluchting;
let erop dat de verbrandingsgassen goed weg kunnen.
bij gebruik petroleumkacheltjes of andere bijverwarming zonder schoorsteen : om het uur uitzetten
en verluchten; bij het slapengaan eveneens uitzetten!
Als u vermoedt dat een persoon vergiftigd is, doe dan onmiddellijk het volgende :

Open eerst ramen en deuren
Indien mogelijk, schakel het verwarmingstoestel uit
Breng de persoon uit de kamer
Bel de huisarts als de persoon bij bewustzijn is
Bel 112 als de persoon bewusteloos is
Wat te doen als u vreest voor CO in uw huis?

Bel de brandweer bij vrees voor een onmiddellijk risico.
Twijfelt u of uw toestellen veilig zijn :vraag een CO-onderzoek bij de brandweer

Giftige planten en kinderen
De gatenplant en philodendron zijn twee giftige planten die vooral in plantenbakken voorkomen. Zowel in huiskamers als op kantoren.
Menige kat heeft zijn leven moeten laten nadat hij een hapje uit het blad van een van deze planten had genomen.

Pas op met de gevlekte en waterscheerling. U zou u niet de eerste zijn die opgenomen moest worden met vergiftigingsverschijnselen omdat deze planten met peterselie of kervel werden verward!

Overigens wordt ook HONDSPETERSELIE nog regelmatig met gewone peterselie verwisseld.

Vijfentwintig de rode besjes van de HULST kunnen voor een kind al dodelijk zijn.

Weest u vooral voorzichtig met het water waarin u narcissen of lelietjesvan-dalen had staan of hebt staan. Zelfs het drinken van dit bloemenwater kan al fataal zijn voor een kind!

Meest voorkomende vergiftigingen bij kinderen:
Medicijnen, alcohol, tabak of giftige planten: duizeligheid, bewustzijnsverlies, plotseling, zonder duidelijke oorzaak ziek, mogelijk verlammingsverschijnselen.

Bleek- en schoonmaakmiddelen, ontkalkingsstoffen: heftige pijn, slik- en ademhalingsmoeilijkheden, mogelijk rode huid, brandwonden op lippen, tong of gehemelte, bloedingen.

Waspoeder, afwasmiddel: maag- en darmkrampen, mogelijk brandwonden op lippen, tong en gehemelte, benauwdheid.

In alle gevallen is het eerste wat u moet doen: de huisarts of een ambulance bellen.
Als u de bron van de vergiftiging kunt achterhalen, kunt u vaak op de verpakking lezen welke giftige stof(fen) uw kind heeft binnengekregen. Neem die verpakking mee naar de arts. Als de arts niet bereikbaar is of naar u onderweg is, maar lang op zich laat wachten, dan kunt u uw kind zelf 1e hulp bieden. Doe dat echter alleen als u zeker weet dat het om een vergiftiging gaat en wat de vergiftiging heeft veroorzaakt. De behandeling verschilt namelijk per giftige stof.

Bij een vergiftiging als gevolg van alcohol, tabak, medicijnen of gifplanten Moet u het kind laten overgeven. Steek, nadat u eventuele tabaks- of plantenresten hebt verwijderd, een vinger in zijn keel of dien hem een braakmiddel zoals braakwortel toe. Daarna moet hij heel veel water drinken.

Als uw kind parfum, bleekmiddel of andere chemische stoffen naar binnen heeft gekregen, is overgeven juist absoluut taboe. Op de terugweg uit de maag kunnen dit soort stoffen namelijk weer net zoveel schade aanrichten aan keel, mond en slokdarm als op de heenweg. Laat het kind kleine slokjes melk of water drinken. En spoel alle giftige stoffen die in ogen of op handen en gezicht zijn gekomen met schoon water weg.

Een vergiftiging met waspoeder of afwasmiddel vereist weer een totaal andere aanpak. In dat geval moet u het kind een middel geven dat ‘ontschuimt’. Zo’n middel is bij elke apotheek vrij te koop. Maar let op dat u de juiste hoeveelheid toedient, anders vormt dit middel op zijn beurt weer een gevaar voor een nieuwe vergiftiging.

Als de arts of de ambulance arriveert, zal men de volgende zaken willen weten:

de naam van de gifstof (hou als het kan de verpakking bij de hand)
* de hoeveelheid van de giftige stof die het kind heeft binnengekregen
* het tijdstip waarop de vergiftiging plaatsvond
* de symptomen/klachten van het kind
* leeftijd en gewicht van het kind

Uitwendige vergiftiging
Zoals door bijtende zuren, speciaal carbolzuur, wordt minder pijnlijk, als men er een in alcohol gedrenkt watje erop legt.

Wat te doen bij vergiftiging van planten?
Denk eraan: raak nooit in paniek! De meeste giftige planten hebben pas dan ernstige gevolgen als er een flinke hoeveelheid van is genuttigd.
De eerste verschijnselen die duiden op vergiftiging zijn: buikpijn,braken, diarree

Het is van belang dat, in afwachting van de komst van een arts, zoveel mogelijk vergif uit het lichaam verdwijnt.
Dit kan door de patiënt te laten overgeven (vinger in de keel). Denk er daarbij aan dat een (eventueel aanwezig) kunstgebit is verwijderd, dat de patiënt met het hoofd naar beneden ligt (i.v.m. verstikkingsgevaar!) en bewaar wat braaksel zodat een arts aan de hand daarvan de aard van het gif kan vaststellen.
Natuurlijk is het nog beter als u de gifplant kunt aanwijzen (of meenemen) voor het vaststellen van de soort gif.
Na het braken kunt u de patiënt nog Norit (koolstof tabletten) met water geven. Dit absorbeert een deel van het gif.
Bij aantasting van slijmvliezen eerst goed de aangetaste plekken met water spoelen en dan melk laten drinken.

Voor het laatst bijgewerkt 9 april 2018